Groep 3-4


Welkom op de website van groep 3/4. Leuk dat je een kijkje komt nemen.
Onze klas telt 27 kinderen. In groep 3 zitten 15 kinderen en in groep 4 zitten 12 kinderen. Onze juf heet Anne. We zitten met onze klas in het oranje lokaal. Op maandag is Daphne bij ons in de klas. Zij is onze LIO-stagiaire. 

We werken ontzettend hard bij ons in de klas. We leren graag nieuwe dingen, maar we vinden het ook erg belangrijk dat we allemaal graag naar school gaan en van elkaar leren. Iedere dag werken, spelen en leren we met en van elkaar.

In de ochtend krijgen we vooral rekenen, taal, spelling en lezen en het grootste gedeelte van de middag zijn we samen bezig en doen we belangrijke activiteiten zoals bijvoorbeeld handvaardigheid, drama, muziek, gym en tekenen. Ook bij het werken aan projecten werken we veel met elkaar samen, groep 3 samen met groep 4. Op deze manier leren we ook veel van elkaar.

Groetjes van groep 3/4