Spelling in groep 4

In groep 4 werken we met de methode 'Taal op maat spelling'. We starten de week met het aanleren van de regel van de week en het schrijven van het woordpakket. Daarna hebben we twee lessen op de tablet die in het teken staan van de regel van de week. We sluiten elke week af met een woorddictee. Aan het eind van het blok hebben we een groter dictee: het zinnendictee.

In het volgende bestand staat beschreven welke doelen er in groep 4 aan bod komen:
Spelling groep 4 doelen en woorden

Elke week krijgen de kinderen hun woordpakket mee naar huis. Hierop kun je zien wat deze week de regel en de woorden van de week zijn. 

In groep 4 hebben we nog geen huiswerk en oefenen we veel op school. Mocht je het leuk vinden om thuis te oefenen, kun je het volgende werkboekje gebruiken. Let op: kies alleen de lessen uit die we in de klas al gehad hebben!
Oefenboekje spelling groep 4
Media
  • Spelling in groep 4