Project Islam interessant, zinvol en erg leuk!

‘Zonder kennis over andere geloven is de wereld onbegrijpelijk’

 

Op ’t Ravelijn vinden wij het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Wij accepteren, respecteren en waarderen elkaar en zien verschillen tussen mensen als een verrijking. Wij zien dit als een mooie  kans om onze wereld, onszelf en elkaar beter te leren kennen.

Via de jaarlijkse projectweken laten we de kinderen op hun eigen niveau, aansluitend bij hun eigen belevingswereld kennis maken met de verschillende geloven, culturen, overtuigingen, levensstijlen en alle andere dingen die ons uniek maken als mens. Dit jaar staat de wereldgodsdienst ‘Islam’ centraal.

In de periode van de projectweek, 7 maart t/m 18 maart, hebben onze kinderen op diverse manieren kennis opgedaan over de Islam. Lessen aansluitend bij de leeftijd van kinderen en de vragen die zij hebben. Kinderen worden uitgedaagd meer te weten te komen middels zoekopdrachten op de computer, drama-activiteiten rondom verhalen, muurkranten, groepsgesprekken, toneel en zang, mindmaps en het Arabisch schrift. Alle groepen schrijven hun ervaringen op en deze worden gebundeld tot een projectkrantje. Deze komt tijdens het project twee keer uit.

Aan het eind van de eerste week konden alle kinderen, van groep 1 t/m 8 hun opgedane ervaringen en vaardigheden inzetten tijdens de keuzecursus. Al doende zijn de kinderen bezig geweest in gemixte groepen met de Arabische schrijf -en leeskunst, kalligrafie en hennaversieringen, het bouwen van moskeeën met kosteloos materiaal, het versieren van hoofddoeken en nog veel meer. Wat een betrokkenheid, creativiteit en samenwerking was daar te zien!

De afgelopen weken zijn de kinderen bekend geraakt met de vijf zuilen, het Arabische schrift, de geschiedenis van de Islam en tradities en gebruiken. De kinderen hebben veel vragen kunnen stellen en geluisterd naar verhalen van ouders met een Islamitische achtergrond en hun ervaringen in Nederland. Voor iedere groep stond er een voorbereidingsles op de planning voor het moskeebezoek op woensdag. Loek en Veros hebben verteld over de regels en gebruiken en wat belangrijk is als wij komen kijken. Wat zijn de kinderen benieuwd naar het zien van de moskee, de verhalen, ervaringen en de gebruiken en tradities!

Aan het eind van de projectweken laten de kinderen aan alle belangstellenden zien welke kennis ze opgedaan hebben over deze grote wereldgodsdienst. Tijdens deze afsluiting van het project, ons Suikerfeest, wordt er door de kinderen Arabisch gekookt. In iedere klas kun je ervaren, zien, luisteren en proeven wat wij over de Islam geleerd hebben.