'Ieder kind is uniek en dat is maar goed ook'

 

Welkom op de website van openbare basisschool

’t Ravelijn

 

We proberen u, bij een bezoek aan de verschillende onderdelen van de website, een beetje van de sfeer op 't Ravelijn te laten “proeven”.

Heeft u na het bezoek aan onze website nog vragen of wilt u een afspraak maken op school? Neemt u dan gerust even contact op met ons. We beantwoorden dan graag al uw vragen. Bovendien nodigen wij u uit om 't Ravelijn te bezoeken, zodat u de school “in bedrijf” kunt zien.

Op 't Ravelijn zijn alle kinderen welkom ongeacht hun achtergrond, geloof of nationaliteit. We accepteren, respecteren en waarderen de verschillen tussen mensen. We gaan er van uit dat elk kind wil leren en dat dat het beste gebeurt in een warme, veilige omgeving waarin ze leren voor zichzelf op te komen en daarbij anderen in hun waarde te laten. We vinden gelijkwaardigheid, samenwerking en communicatie de pijlers van ons onderwijs.

 

De kernwaarden van onze school: betrokkenheid, uniek, verantwoordelijkheid, ontwikkeling en samen

Ons onderwijsaanbod en al onze activiteiten houden we telkens tegen het licht van deze kernwaarden. Daardoor waar­borgen we onze authenticiteit en het unieke van elk kind dat we met respect en op een positieve manier begeleiden. We hebben respect voor ieders eigen talenten en mogelijkheden. We streven een hoge kwaliteit en continue ontwikkeling na, waarin een ieder zijn verantwoordelijkheid kent en neemt. Dit alles realiseren we vanuit een grote betrokkenheid van een ieder in en rondom de school. Want pas wanneer je echt betrokken bent, voel je je verantwoordelijk en kom je tot ontwikkeling.

 

 

Samenwerken met ouders

’t Ravelijn vindt het belangrijk dat ouders / verzorgers nauw bij de school betrokken zijn. We streven daarbij naar een open en eenduidige communicatie. Daarnaast is de hulp van ouders / verzorgers bij een groot aantal activiteiten onmisbaar.

 

Authenticiteit

Wij gaan er vanuit dat ieder mens uniek is. Met andere woorden: Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten, iedereen is anders. We willen kinderen leren en laten ervaren dat er onderlinge verschillen er zijn. Deze verschillen te accepteren, te respecteren en te waarderen. We willen kinderen laten ervaren dat ze van verschillen kunnen leren en dat ze een verrijking van het totaal betekenen. Natuurlijk vinden wij het ook van groot belang dat de school authentiek is.