De Cultuur Loper

 

Ongeveer een jaar geleden zijn we op ‘t Ravelijn gestart met De Cultuur Loper. We merkten als team dat de creativiteit binnen onze school steeds minder goed uit de verf kwam ondanks dat er een plan lag. Daarnaast wilden we een bredere toepassing van de creativiteit in de verschillende vakgebieden.  

 

Vanuit die gedachte hebben we ons aangemeld voor het programma van De Cultuur Loper. 

De coaches van Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant begeleiden ons hierbij. Een van de ambities die we hebben is het stimuleren van creativiteit bij kinderen zodat ze ook creatief gaan denken. Dat kan ingezet worden bij elk vak. 

Een mooie uitleg over het belang hiervan krijg je door het volgende filmpje te bekijken van MarMieras.

Projectweek Geluk Doorgeven


Tijdens het project 
“Geluk Doorgeven” hebben we Geluksvogels gemaakt. Wij hebben als team mogen leren van illustrator Ingrid Friesen. Zij heeft de lessen gemaakt en wij hebben ze uitgevoerd. Daarnaast heeft zij ook in elke klas een les gegeven. Daar hebben we allemaal, leerlingen en team, veel van geleerd. Ook was er in alle groepen heel veel plezier door op deze manier bezig te zijn. We hebben van allerlei materialen en technieken gebruik gemaakt, en uiteindelijk heeft ieder kind zijn eigen geluksvogel gemaakt. 

Wil je daar graag meer over zien, kijk dan het filmpje dat Omroep Walraven daarover gemaakt heeft.