Schooltijden groep 1 t/m 8

Wij hanteren het 5-gelijke-dagen-model. Dat betekent dat lestijden zijn voor groep 1 tot en met groep 8 op alle dagen hetzelfde zijn. Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 14.15 uur.

 

Continurooster

Wij hebben iedere dag een continurooster. Dat houdt in dat de kinderen elke dag onder begeleiding van de leerkracht samen in de klas eten. Kinderen nemen eten en drinken mee naar school. Er is een mogelijkheid om het drinken in een koelkastje op te bergen tot aan de middagpauze. Het samen eten levert waardevolle momenten op en stimuleert de sociale vaardigheden van de kinderen. Na het eten ruimen we allemaal de spullen op en gaan buitenspelen.

De kinderen hebben dagelijks een kwartier fruitpauze van 10.00 - 10.15 uur.

Tijdens de pauzes zijn altijd twee teamleden aanwezig op het schoolplein om te surveilleren.

Inlooptijd

We vinden het belangrijk om op tijd te met onze lessen te beginnen. Natuurlijk zijn de ouders/verzorgers van harte welkom in de klas. Om 8.30 begint de leerkracht met de les. Dat is voor ouders het signaal om stil en rustig de klas te verlaten zodat we ook direct kunnen starten met school activiteiten.

 

Vakanties en studiedagen


2020-2021

START SCHOOLJAAR 2020-2021: maandag 24 augustus 

Vakanties
19 t/m 23 oktober 2020                              Herfstvakantie
21 december 2020  t/m 1 januari 2021      Kerstvakantie
15 t/m 19 februari 2021                              Voorjaarsvakantie
5 april 2021                                                Tweede Paasdag
3 mei t/m 14 mei 2021                                Meivakantie
24 mei 2021                                                Tweede Pinksterdag
26 juli t/m 3 september 2021                      Zomervakantie

Studiedagen (alle kinderen vrij)
5 oktober 2020           
6 oktober 2020
13 november 2020
18 december 2020
9 februari 2021
12 maart 2021
13 april 2021
16 juni 2021
23 juli 2021