De MR bestaat uit de volgende leden:

oudergeleding
Lydia Ploeg (voorzitter)
Moniek Willems

personeelsgeleding
Anne van de Laar (secretaris)
Anne van Vugt

Hieronder vindt u de notulen, agenda's en stukken van de meest recente MR vergaderingen:

Verkiezingsbrief voor OMR-functie:
MR-verkiezingsbrief - definitief.pdf

Algemene stukken van de MR:
Algemeen reglement_MR_PO_juni_2018.pdf
Huishoudelijk reglement definitief 2018 (juni) (1).pdf

Jaarplannen en jaarverslagen:
MR jaarverslag 2016-2017.pdf
MR JAARPLAN 2017 - 2018.pdf

MR-jaarverslag OBS 't Ravelijn.pdf

Agenda's en notulen - schooljaar '18 / '19:
MR-agenda 17-06-19.docx
MR-notulen 17-06-18.pdf
MR-agenda 16-04-19.docx
MR-notulen 16-04-19.pdf
MR-agenda 12-02-19.pdf
MR notulen 12 februari.docx
MR-agenda 11-12-18.docx 
MR-notulen 13-12-18.pdf
MR-agenda 30-10-18.docx
MR-notulen 31-10-18 .pdf
MR-agenda 19-09-18.pdf
MR-notulen 11-09-2018.docx
MR-agenda 19-06-18.pdf
MR-notulen 19-06-2018.pdf
MR-agenda 22-05-18.pdf
MR-notulen 22-05-2018.pdf
MR-agenda 10-04-2018.pdf
MR-notulen 10-04-2018.pdf
MR-agenda 6-2-18.pdf
MR-notulen van 06-02-2018.pdf
MR-agenda 12-12-17 
Notulen MR-vergadering van 19-12-17.pdf
MR-agenda 07-11-2017.pdf
MR-notulen 07-11-17.pdf
MR-agenda 19-09-2017.pdf
MR-notulen 19-9-17.pdf

Agenda's en notulen - schooljaar '16 / '17 / '18:
Notulenmr27juni2017.pdf
agendamr27juni2017.pdf
Notulenmr23mei2017.pdf
agendamr23 mei2017.pdf
Notulenmr11april2017.pdf
agendamr11april2017.pdf
Notulenmr07feb2017.pdf
agendamr07feb2017.pdf
Notulenmr13dec2016.pdf
agendamr13dec2016.pdf
Notulenmr15nov2016.pdf
agendamr15nov2016.pdf
Notulenmr27sept2016.pdf
agendamr27sept2016.pdf