De MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding
Moniek Willems (voorzitter)
Hans Strik

Personeelsgeleding
Anne van Vugt (secreataris)
Anne van de Laar/Ruijs

E-mailadres van de MR: 
mr.obsravelijn@saamscholen.nl

Hieronder vindt u de notulen, agenda's en stukken van de meest recente MR vergaderingen:

Verkiezingsbrief voor OMR-functie:
MR-verkiezingsbrief - definitief.pdf

Algemene stukken van de MR:
Algemeen reglement_MR_PO_juni_2018.pdf
Huishoudelijk reglement definitief 2018 (juni) (1).pdf

Jaarplannen en jaarverslagen:
MR-jaarverslag OBS 't Ravelijn - 1920 def.docx
MR jaarverslag 2016-2017.pdf
MR JAARPLAN 2017 - 2018.pdf
MR-jaarverslag OBS 't Ravelijn.pdf

Actielijsten en besluitenlijsten - schooljaar '19/'20
Besluitenlijst MR schooljaar 2019-2020.docx
Actielijst MR schooljaar 2019-2020.docx

Agenda's en notulen - schooljaar '20/'21
MR agenda 15 september 2020.docx
MR notulen 15 september 2020.docx
MR agenda 11 november 2020.docx
MR notulen 11 november 2020.docx
MR agenda 15 december 2020.docx
MR notulen 15 december 2020.docx
MR agenda 24 februari 2021.docx
MR notulen 24 februari 2021.docx
MR agenda 20 april 2021
MR notulen 20 april 2020.docx
MR agenda 7 juli 2021.docx


Agenda's en notulen - schooljaar '19/'20:
MR-agenda 1 okt 19.docx
MR-notulen 1-10-19.docx
MR agenda 2 december.pdf
MR notulen 2 december 2019.docx
MR agenda 7 januari 2019.docx
MR notulen 7 januari 2020.docx
MR agenda 7 april 2020.docx
MR notulen 7 april 2020.docx
MR agenda 19 mei 2020.docx


Agenda's en notulen - schooljaar '18 / '19:
MR-agenda 17-06-19.docx
MR-notulen 17-06-18.pdf
MR-agenda 16-04-19.docx
MR-notulen 16-04-19.pdf
MR-agenda 12-02-19.pdf
MR notulen 12 februari.docx
MR-agenda 11-12-18.docx 
MR-notulen 13-12-18.pdf
MR-agenda 30-10-18.docx
MR-notulen 31-10-18 .pdf
MR-agenda 19-09-18.pdf
MR-notulen 11-09-2018.docx