De MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding
Lydia Ploeg (voorzitter)
Moniek Willems
Hans Strik

Personeelsgeleding
Anne van Vugt (secreataris)
Anne van de Laar/Ruijs

E-mailadres van de MR: 
mr.obsravelijn@saamscholen.nl

Hieronder vindt u de notulen, agenda's en stukken van de meest recente MR vergaderingen:

Verkiezingsbrief voor OMR-functie:
MR-verkiezingsbrief - definitief.pdf

Algemene stukken van de MR:
Algemeen reglement_MR_PO_juni_2018.pdf
Huishoudelijk reglement definitief 2018 (juni) (1).pdf

Jaarplannen en jaarverslagen:
MR-jaarverslag OBS 't Ravelijn - 1920 def.docx
MR jaarverslag 2016-2017.pdf
MR JAARPLAN 2017 - 2018.pdf
MR-jaarverslag OBS 't Ravelijn.pdf

Actielijsten en besluitenlijsten - schooljaar '19/'20
Besluitenlijst MR schooljaar 2019-2020.docx
Actielijst MR schooljaar 2019-2020.docx

Agenda's en notulen - schooljaar '20/'21
MR agenda 15 september.docx
MR notulen 15 september 2020.docx
MR agenda 11 november 2020.docx
MR agenda 20 april 2021

Agenda's en notulen - schooljaar '19/'20:
MR-agenda 1 okt 19.docx
MR-notulen 1-10-19.docx
MR agenda 2 december.pdf
MR notulen 2 december 2019.docx
MR agenda 7 januari 2019.docx
MR notulen 7 januari 2020.docx
MR agenda 7 april 2020.docx
MR notulen 7 april 2020.docx
MR agenda 19 mei 2020.docx


Agenda's en notulen - schooljaar '18 / '19:
MR-agenda 17-06-19.docx
MR-notulen 17-06-18.pdf
MR-agenda 16-04-19.docx
MR-notulen 16-04-19.pdf
MR-agenda 12-02-19.pdf
MR notulen 12 februari.docx
MR-agenda 11-12-18.docx 
MR-notulen 13-12-18.pdf
MR-agenda 30-10-18.docx
MR-notulen 31-10-18 .pdf
MR-agenda 19-09-18.pdf
MR-notulen 11-09-2018.docx