De MR bestaat uit de volgende leden:

oudergeleding
Lydia Ploeg (voorzitter)
Moniek Willems

personeelsgeleding
Anne van de Laar (overdragend secretaris) 
Anne van Vugt (nieuwe secretaris) 

Hieronder vindt u de notulen, agenda's en stukken van de meest recente MR vergaderingen:

Verkiezingsbrief voor OMR-functie:
MR-verkiezingsbrief - definitief.pdf

Algemene stukken van de MR:
Algemeen reglement_MR_PO_juni_2018.pdf
Huishoudelijk reglement definitief 2018 (juni) (1).pdf

Jaarplannen en jaarverslagen:
MR-jaarverslag OBS 't Ravelijn - 1920 def.docx
MR jaarverslag 2016-2017.pdf
MR JAARPLAN 2017 - 2018.pdf
MR-jaarverslag OBS 't Ravelijn.pdf

Agenda's en notulen - schooljaar '19/'20:
MR-agenda 1 okt 19.docx

Agenda's en notulen - schooljaar '18 / '19:
MR-notulen 1-10-19.docx
MR-agenda 17-06-19.docx
MR-notulen 17-06-18.pdf
MR-agenda 16-04-19.docx
MR-notulen 16-04-19.pdf
MR-agenda 12-02-19.pdf
MR notulen 12 februari.docx
MR-agenda 11-12-18.docx 
MR-notulen 13-12-18.pdf
MR-agenda 30-10-18.docx
MR-notulen 31-10-18 .pdf
MR-agenda 19-09-18.pdf
MR-notulen 11-09-2018.docx